Úvod » Média » AČVOV se distancuje od projektu OKNA.EU

AČVOV se distancuje od projektu OKNA.EU

(10. 2. 2014, Praha, tiskové prohlášení AČVOV) Asociace českých výrobců otvorových výplní (AČVOV) se distancuje od aktivity firmy OKNA.EU s.r.o. prezentované na www.zarucenekvalitniokna.cz.

Asociace českých výrobců otvorových výplní (AČVOV) se distancuje od aktivity firmy OKNA.EU s.r.o. prezentované na www.zarucenekvalitniokna.cz. Její podobnost a tím také možnost zaměnitelnosti s projektem Zaručeně česká okna, jehož je Asociace českých výrobců otvorových výplní původcem, je evidentní jak názvem, tak také logem a obchodní značkou projektu.

Asociace českých výrobců otvorových výplní obdržela několik upozornění, které se týkaly veřejnost matoucí podoby názvů obou programů a webovských adres, lišících se pouze slovy „česká“ a „kvalitní“, ale zejména nápadné podobnosti log obou programů. Na základě upozornění ze strany Asociace českých výrobců otvorových výplní na zásah do práva k ochranné známce Zaručeně česká okna, registrovanou Úřadem průmyslového vlastnictví, neučinil dosud provozovatel webu www.zarucenekvalitniokna.cz, společnost OKNA.EU s.r.o., žádnou nápravu.  Do doby vyřešení této podobnosti proto Asociace českých výrobců otvorových výplní upozorňuje veřejnost na možnost záměny. Od uvedené aktivity OKNA.EU se AČVOV distancuje, OKNA.EU s.r.o. není členem Asociace českých výrobců otvorových výplní a není ani certifikovaným dodavatelem dle projektu Zaručeně česká ona.

Projekt Zaručeně česká okna vznikl na začátku roku 2012 jako reakce na zvyšující se konkurenční boj o zákazníka mezi českými výrobci otvorových výplní a dodavateli oken ze zahraničí. Ti se v mnohých případech prosazují u českých zákazníků nejen prostřednictvím nižší ceny, což se mnohdy odráží v nižší kvalitě produktu a v následných možných problémech s dodržením záruk, ale i vydáváním svých výrobků za tuzemské.  Certifikátem Zaručeně česká okna se mohou prokazovat pouze subjekty, které vyrábějí nebo prodávají výhradně česká okna. Zákazník, který vybírá pro novostavbu či rekonstrukci dodavatele oken a dveří, si může ověřit původ jím dodávaného zboží v databázi certifikovaných firem Zaručeně česká okna na www.zaruceneceskaokna.cz.